Algemene Voorwaarden en Huisregels

 • De Yogapoort heeft een Privacy Policy.
 • Inschrijfformulieren en toestemming voor incasso zijn verkrijgbaar bij de docent(e) of via het mailadres van De Yogapoort: info@deyogapoort.nl.
 • Om de lessen te kunnen volgen moet het lesgeld vóór de 1e dag van de nieuwe maand per automatische incasso betaald worden of bijgeschreven zijn op onze bankrekening. 
 • De actuele lestarieven en het lesrooster vind je op onze site.
 • Er kunnen maximaal 9 mensen zich aanmelden voor een groep. Boven dit aantal wordt een (tijdelijke) stop gehanteerd. Je verzoek tot vaste plek of inhaalles kun je richten aan het mailadres van De Yogapoort.
 • De opzegtermijn is 1 volledige maand. Na ontvangst van je schriftelijke opzegging (via post of mail) ben je nog betaalplichtig voor één maand. In deze maand kan je de lessen nog volgen. De opzegging van je lidmaatschap uitsluitend schriftelijk via ons mailadres versturen: info@deyogapoort.nl. Je ontvangt van ons een bevestiging van opzegging.
 • Indien je na inschrijving niet automatisch geïncasseerd wilt worden, wordt de opzegmaand vooraf in rekening gebracht en rekenen wij een toeslag van € 4,00 per maand op het lesgeld, omdat dit extra werk en kosten met zich meebrengt.
 • De Yogapoort behoudt zich het recht voor om tussentijds de Algemene Voorwaarden te wijzigen en lesgelden te verhogen. De actuele voorwaarden en tarieven staan op de website en hangen in de studio. Verhoging van lesgelden wordt minimaal 1 maand voorafgaand aan de verhoging via de mail aangekondigd.
 • Bij langdurige ziekte (langer dan 4 weken) kun je contact opnemen met De Yogapoort zodat er een betalingsregeling getroffen kan worden.
 • Er is geen terugbetaling van lesgeld mogelijk.
 • De yogalessen worden aan je gegeven door ervaren docente. De docent(e) en/of De Yogapoort zijn niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel tijdens en na de lestijd en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Als je onder behandeling bent van een arts is het raadzaam om advies te vragen aan de behandelende arts en eventuele beperkingen door te geven. Als je pijn of ander ongemak ervaart tijdens de les is het van belang dit direct aan de docent(e) te melden. Onze docenten zijn niet opgeleid als medici of therapeuten.

De Yogapoort is in de meivakantie 1 week gesloten en twee weken tijdens de Kerstvakantie (Basisschoolvakantie regio Noord). Deze informatie zal ruim van tevoren op de website geplaatst worden en, indien je mailadres bij ons bekend is, via de nieuwsbrief gecommuniceerd worden

Huisregels

 • Gebruik geen parfum of andere geuren voorafgaand aan de les, gebruik geen hand- of voetcrème.
 • Zorg ervoor dat je handen en voeten schoon zijn.
 • Reinig de studio mat na gebruik met de daarvoor bestemde alcohol.
 • De yogazaal en kleedruimte mogen niet betreden worden met schoenen.
 • Doe je sieraden af om de matten niet te beschadigen.
 • Draag gemakkelijk zittende kleding, zodat het lichaam niet afgekneld wordt.
 • Schakel je mobiel uit voordat je de leszaal betreedt.

Oktober  2022

Scroll to Top
Scroll naar top