Privacy Policy en Cookie Statement van De Yogapoort​

De Yogapoort respecteert de privacy van de gebruikers van de website. In de volgende alinea’s krijgt u informatie welk soort gebruikersgegevens door De Yogapoort verzameld worden en hoe deze gegevens gebruikt worden. De Yogapoort leeft de geldende wetten voor gegevensbescherming altijd na en verwerkt de persoonsgegevens alleen binnen het kader waarvoor de gegevens verkregen zijn. De verantwoording voor de gegevensverwerking ligt bij De Yogapoort. De gebruiksvoorwaarden van de website en de bepalingen voor de gegevensbescherming worden van tijd tot tijd aangepast, aangevuld of gewijzigd. Bij elke nieuwe aanroep of bezoek van de website geldt de betreffende actuele, oproepbare versie. Bezoek deze pagina elke keer als u de website bezoekt, om de actuele gebruiksvoorwaarden in te zien.

Door het gebruik van deze website neemt u voor kennisgeving aan dat uw persoonsgebonden gegevens gebruikt worden volgens de hier aangegeven richtlijnen voor gegevensbescherming en stemt u daarmee in. Mocht u het niet eens zijn met deze bepalingen, dan moet u De Yogapoort geen persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of De Yogapoort verzoeken om de door u reeds verstrekte gegevens te vernietigen.

2. Soort verzamelde gegevens

Bij het bezoeken van de De Yogapoort-website vindt geen automatische verzameling van persoonlijke gegevens van de gebruiker plaats, zoals bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres. Deze gegevens worden door de gebruiker vrijwillig aan De Yogapoort doorgegeven, als deze formulieren op deze website invult, of op een andere manier via onze website contact met ons opneemt. De gegevensverwerking en -evaluatie is ook van betrekking als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of als u doorklikt naar onze webwinkel Easy Spirituals (zie ook op de site van Easy de Privacy policy). Bovendien bewaren we mogelijkerwijze registratie van de correspondentie als u contact met ons opneemt.

3. Gebruik van cookies

Zoals vele andere websites, gebruikt ook De Yogapoort cookies. Cookies zijn kleine softwaregegevens die door uw browser (bijv. Internet Explorer, Mozilla, Safari of Firefox) op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. Deze cookies zijn volledig anoniem en bevatten geen persoonlijke gegevens. De meeste cookies die door De Yogapoort worden gebruikt, worden aan het einde van de browsersessie van uw vaste schijf gewist (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw computer aanwezig en maken het De Yogapoort mogelijk uw computer bij uw volgende bezoek te herkennen (zogenaamde permanente cookies). Cookies vergemakkelijken uw gebruik van de De Yogapoort-website en maken de De Yogapoort-website aantrekkelijker en makkelijker in gebruik.
De cookies vergemakkelijken uw bezoek aan de De Yogapoort-website en bevatten geen persoonlijke gegevens van de gebruikers. De meeste browsers accepteren deze cookies automatisch. U kunt uw browser echter ook zo instellen, dat deze geen cookies accepteert en opslaat. Raadpleeg hiervoor a.u.b. uw handleiding, of de helpfunctie van uw browser.

4. Gegevensgebruik
De Yogapoort levert geen gegevens aan derden. 4.1 Google Analytics

De Yogapoort-website verzamelt via Google Analytics gegevens, maar deze worden niet gebruikt. In de toekomst (na 25 mei 2018) kan De Yogapoort ervoor kiezen actief gebruik te gaan maken van Google Analytics, een webanalysedienst die door Google Inc wordt geleverd. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en ervoor zorgen dat uw gebruik van de website geanalyseerd kan worden. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt gewoonlijk overgedragen naar een server van Google in de VS, en daar opgeslagen. Uw IP-adres, dat door uw browser en Google Analytics op deze wijze wordt verzonden, wordt niet gecombineerd met andere bij Google bekende data. De Yogapoort heeft op deze website ook de “anonymizeIP”-configuratie voor Google Analytics geactiveerd. Deze zorgt ervoor dat de IP-adressen in ingekorte vorm worden verwerkt en voorkomt zo dat specifieke gebruikers geïdentificeerd kunnen worden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgezonden naar een Google server in de VS en daar ingekort.

Als alternatief voor de plugin voor de browser op uw PC, of in browsers op mobiele apparaten, kunt u op de volgende link klikken om een “opt-out cookie” in te stellen waarmee het verzamelen van gegevens met Google Analytics over deze website in de toekomst wordt voorkomen (deze “opt-out cookie” werkt alleen in deze browser en voor dit domein; als u uw cookies in deze browser verwijdert, zult u nog eens op deze link moeten klikken): Klik hier om uw “opt-out cookie” in te stellen.

4.2 Gegevens die naar De Yogapoort worden verzonden

De anonieme gegevens die bij bezoek aan onze website door middel van cookies opgeslagen worden, kunnen gebruikt worden voor analyse en voor de optimalisering van de website, bijvoorbeeld d.m.v. Google Analytics van Google Inc.
Gegevens die u als gebruiker van de website aan De Yogapoort overdraagt, worden door De Yogapoort en de aan De Yogapoort verbonden ondernemingen gebruikt voor de verbetering van de De Yogapoort-website, evenals voor de individuele begeleiding van de gebruiker. Dit behelst bijvoorbeeld ook het verzenden van informatie, aanbiedingen of kennisgeving van het productaanbod of – dienstverleningen aan de gebruiker.

4.3 Inhoud uit sociale media

De Yogapoort heeft een eigen Facebook site. De Yogapoort conformeert zich aan het privacybeleid van Facebook en Google+.
Als de gebruiker niet wil dat deze plug-ins worden geladen, wordt geadviseerd zich bij het betreffende sociale medium af te melden. Daarnaast kunnen verschillende browsers worden ingesteld of bijgewerkt met add-ons (zoals Facebook blocker), zodat plug-ins van sociale media niet worden geladen.

4.4. Overdracht van uw gegevens

De Yogapoort gebruikt uw persoonlijke gegevens conform deze bepalingen omtrent gegevensbescherming en speelt uw gegevens niet door aan derden.
Behalve in het geval dat u toegestemd heeft met het doorgeven van gegevens aan ondernemingen die niet aan De Yogapoort verbonden zijn of als De Yogapoort hiertoe wettelijk, van overheidswege of door een gerechtshof verplicht is. Bovendien in die gevallen dat De Yogapoort zich door andere dienstverlenende bedrijven laat ondersteunen bij de gegevensverwerking, het beheer van de website of op een andere wijze, zoals bij het leveren van de door u bestelde producten en dienstverlening. Deze derden zijn verplicht dezelfde mate van veiligheid en gegevensbescherming toe te passen als De Yogapoort.

4.5. Kinderen als gebruikers van de website

Steeds meer kinderen maken gebruik van internet. De ouders zijn ervoor verantwoordelijk dat hun kinderen geen gegevens met betrekking tot henzelf of hun ouders naar De Yogapoort verzenden. Mocht er alsnog een overdracht van persoonlijke gegevens door kinderen naar De Yogapoort plaatsvinden, dan verzoeken we de ouders contact op te nemen met De Yogapoort zodat deze gegevens verwijderd worden. De verwijdering van de gegevens vindt vervolgens onmiddellijk plaats.

4.6 Gegevensveiligheid

De overdracht van gegevens via internet is helaas niet helemaal veilig. De Yogapoort werkt alleen samen met dienstverleners en internetaanbieders die geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen in acht nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. De Yogapoort kan echter geen garantie geven voor de veiligheid van de door u als gebruiker overgedragen gegevens. Elke gegevensoverdracht verloopt daarom op eigen risico.

4.7. Uw informatie- en herroepingsrechten

Vanzelfsprekend bent u vrij om De Yogapoort te allen tijde, bijvoorbeeld in een e-mail, mee te delen dat uw gegevens in de toekomst niet voor contactopname met u gebruikt mogen worden. Ook deelname aan de bijzondere diensten van de De Yogapoort-website, zoals de nieuwsbrief, kunt u te allen tijde opzeggen.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om informatie over de verwerking van de gegevens op te vragen of een kopie van uw persoonlijke gegevens, die via onze website over u verkregen zijn, aan te vragen. Stuur hiervoor een schriftelijk verzoek naar het postadres van De Yogapoort, Boeierlaan 12, 1503 JV Zaandam, of via ons mailadres: info@deyogapoort.nl.

4.8 Recht om uw gegevens te laten verwijderen

Indien u na het opzeggen van uw lidmaatschap geen informatie meer wilt ontvangen of indien u aangeeft dat alle klantinformatie uit onze systemen moet worden verwijderd, kunt u dit verzoek schriftelijk of via ons mailadres aan ons kenbaar maken.

4.9. Slotbepalingen

Mochten enkele bepalingen of delen van deze gebruiksvoorwaarden nietig of onwerkzaam zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige gebruiksvoorwaarden.
De bevoegde rechtbank en het toepasselijke recht zijn bepaald in de Algemene Voorwaarden.

Scroll naar top